Quick Finds

Custom Search

Let Customers Pay You Thru Paypal

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Sunday, June 14, 2009

Itlog


Kasarapan ng pagkaka-idlip ni Aling Nena nang makarinig siya ng katok ng piso sa pasimano ng munti niyang tindahan.
'tok-tok-tok'.
'Ano 'yon?', sabi ni Aling Nena.
'Meron po kayong itlog?', tanong ni Totoy.
'Wala,' ang sagot ni Aling Nena.
'Ako po, meron', sabi ni Totoy sabay patakbong tumalilis patungo sa mga kabarkadang naglalaro ng bahay-bahayan.

1 comment:

Get Your Paypal Account Now!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.