Quick Finds

Custom Search

Let Customers Pay You Thru Paypal

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Monday, January 12, 2009

Pinoy Pasaway Series


Ang Introduksiyon

Ilang beses ko ring pinag-isipan kung dapat ko bang umpisahan itong series na ito sa aking blog. May posibilidad kasing maging tampulan nang pagkamuhi mula sa mga kapwa-pinoy kapag nakita o nabasa nilang inilalathala pa ang mga kahinaan ng Pinoy.

Subalit naghuhumiyaw ang katotohanan na tunay ngang napakaraming kahinaan ng pinoy.

Ang sabi nang ilan ay kailangan mong kilalanin ang iyong kaaway upang ikaw ay magwagi laban sa kanya. Sa ganitong kaliwanagan, pipilitin kong mangalap nang mga artikulo, kwento, sanaysay at balita na magpapakita nang pagiging pasaway ng mga Pilipino. At sa pamamagitan nito, nawa'y makita natin kung paano natin mapagtatagumpayan ang kahinaang ito.

Tara! Umpisahan natin ang pagdiskubre sa ating mga sarili.

Pinoy, pasaway ka bang talaga?

No comments:

Post a Comment

Get Your Paypal Account Now!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.