Quick Finds

Custom Search

Let Customers Pay You Thru Paypal

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Wednesday, February 4, 2009

Struggling

Pitong buwan.

Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Mula sa pagkabata, sa halos lahat ng pinasukan kong larangan, lagi na'y nakasunod ang katagang -excellence-.

I have been doing this venture hoping to conquer something new. But seems, as it is, to no avail.

Pitong buwan.

May mga pagkakataong gusto ko nang tumigil. Tanggapin ang katotohanang hindi naman talaga lahat nang bagay sa mundo ay kaya mong pagtagumpayan.

Ngunit... hindi nga ba?

Bakit hindi?

At muling lumikha ng takatak ang mga daliri kong nakapatong sa keyboard.

Sulat pa! Sulat pa!

No comments:

Post a Comment

Get Your Paypal Account Now!

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.